Firmaindexet.dk

Din genvej til firmainformation

Her kan du udsøge firma via postnummer.Indexet indeholder 88 firmaer i dette postnummer:

> 6 om dagen
> A/S DAMPSKIBSSELSKABET D.F.K
> AGROINVEST A/S
> ANDELSFORENINGERNES HUMANITÆRE OG KULTURELLE FOND
> AXELBORG - BODEGA ApS
> AXELBORG ENTERTAINMENT ApS
> AXELTORV 3 ApS
> BRANCEFORENINGEN FOR BIOGAS
> Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål
> BRANCHEUDVALGET FOR FRØ
> CAFE RENE ApS
> CLUB CAVI AF 25.02.2004 ApS
> DAN TURELL ApS
> DANSK FRØHANDLERFORENING
> Dansk Gartneri
> Dansk Isindustri
> Danske Kartofler
> Danske Landbrugsmaskinfabrikenter
> DANSKE SLAGTERIERS UDDANNELSESFOND
> DANSKE SUKKERROEDYRKERE
> Danske Vandløb
> Danske Æg
> Danske Økologiske Slagtekyllingeproducenter
> DC ApS
> De Danske Halmleverandører
> DET DANSKE FJERKRÆRAAD
> DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKABS INFORMATIONS-, REJSE-, OG UDDANNELSESFOND,
> DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGS- SELSKABS UNDERSTØTTELSESFOND,
> EJENDOMSSELSKABET AXELBORG I/S
> EKSPORTKLUBBEN NAVAL TEAM DENMARK
> ERSTATNINGSFONDEN FOR MARKFRØ
> Familielandbrugets Legat af 2007
> FJERKRÆAFGIFTSFONDEN
> Fonden for Økologisk Landbrug
> FORENINGEN AF DANSKE HAVEFRØ- GROSSISTER
> FORENINGEN DANSK SLAGTEFJERKRÆ (DSF)
> Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler
> Frøafgiftsfonden
> Fåreafgiftsfonden
> GODSEJER VICTOR ALBERT GOLDSCHMIDTS LEGAT.
> HAVEBRUGETS FORSKNINGSFOND
> HEADSET SHOP ApS
> KATASTROFEFONDEN DANSKE SLAGTERIER
> KIROPRAKTORERNE WEST & LOFT ApS
> KIRSTEN WIEDEMANNS MINDELEGAT FOR UNGE GARTNERE OG GARTNERELEVER
> Klassificeringsudvalget for svin kvæg og får
> KUNSTTØRRINGS-INDUSTRIENS SAMMENSLUTNING
> KVÆGAFGIFTSFONDEN
> KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD
> Landbohistorisk Støttekreds
> Landbrug & Fødevarer
> Landbrug & Fødevarers forening til støtte af et konkurrencedygtigt Erhvervsliv
> LANDBRUGETS AFSÆTNINGSUDVALG (LAU - UDSTILLING & PROMOTION)
> LANDBRUGETS KULTURFOND.
> Landsforeningen Dansk Fåreavl
> LRP - Leverandører tilknyttet Rose Poultry A/S
> Lydkontrol v/Patrik Ossian Olovsson Ryner
> NORD DRIFT ApS
> PIXIEGENE A/S
> Planteforædlingsfonden
> PRODAN PRODUCENTFORENINGEN TIL DANPO A/S
> Producentforeningen Hedegard Foods
> Producentorganisationen for Økologisk Fødevareeksport
> Producentsammenslutnignen for Økovenner
> Producentsammenslutning for kompetenceudvikling af små og mellemstore fødevarevirksomheder
> Producentsammenslutningen for frem me af 6 om dagen logo
> Producentsammenslutningen Økologiens fremme
> Promilleafgiftsfonden for Landbrug
> PUMPEHUSET AF 2011 A/S
> REJSESPECIALISTEN ApS
> Restaurant Axelborg v/Rui Chen
> Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger SALA
> SARI CAFÉ & BAR ApS
> SARI HOLDING ApS
> SARI STELLA ApS
> SOMMERSKO CAFE & BAR ApS
> SPECIALLÆGESELSKABET TETZSCHNER ApS
> Spies Rejser
> SPROGSKOLEN EUROPEAN EDUCATION CENTRE ApS
> Svineafgiftsfonden
> TANDLÆGE OLE HOLM LAURENG ApS
> THE BURGER CORNER ApS
> THEBURGERCORNER ApS
> Tines babyscannings klinik
> Travel to Farm
> Trend- og Innovationsforum
> UNDERSTØTTELS FONDET F/FUNKTIONÆRER V/DANSKE SECURITAS A/S
> VFL KOMPLEMENTARSELSKAB ApS

 

Menu

Firmareklamer